Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

Pro uplatnění reklamace můžete využít níže uvedený formulář, není to však Vaší povinností. V případě využití toto uplatnění zašlete písemným dopisem na adresu našeho sídla nebo na e-mail info@promodarky.cz.

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy obdržíte zboží, které je předmětem Vašeho nákupu v e-shopu promodarky.cz. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele e-shopu, a to písemným dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo na e-mail info@promodarky.cz. Můžete použít níže uvedený formulář pro odstoupení, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Jakmile obdržíme formulář pro odstoupení od smlouvy, zašleme kurýra, který si vyzvedne balíček na Vaší adrese. Blíže je toto Vaše právo upraveno ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení