Reklamní předměty a odečet z daní

Propagační předměty a dárky jsou velmi oblíbeným a účinným nástrojem pro budování dobrých vztahů se zaměstnanci, partnery či zákazníky. A vy si možná kladete otázku, zda jsou náklady vydané na pořízení reklamních předmětů daňově uznatelné nebo nikoliv. V našem článku vám tedy vysvětlíme, jaké podmínky musíte splnit abyste si mohli nákupem dárkových předmětů snížit daňový základ daně z příjmů.

Ukázka reklamních předmětů od čepice, hrnku, propisek, přes termo hrnky, zápisník po klíčenku

Reklamní předměty jako daňově uznatelný náklad

Reklamní předměty jsou daňové uznatelné pokud splňují následující:

  • Hodnota předmětu nepřekračuje 500 Kč

Zákon o daních z příjmů považuje za daňově uznatelné reklamní a propagační předměty, jejichž hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč (nerozlišuje se jestli se jedná o plátce nebo neplátce DPH). Cena zahrnuje také přípravy, potisk, dopravu a další spojené náklady. Posuzuje se zvlášť na každý darovaný předmět.

  • Předmět je viditelně označen značkou/názvem firmy, zboží, služby

Označení musí být umístěno přímo na výrobku nebo na jeho obalu. Označení je možné také pomocí informační cedulky/etikety, která je povinnou součástí některých výrobků.

  • Výrobek není předmětem spotřební daně

Za reklamní předmět tedy nemůžeme považovat cigarety či alkohol. Výjimku má pouze tzv. tiché víno, což je jakýkoliv druh nešumivého vína s potiskem loga nebo jiného firemního motivu na etiketě nebo třeba dárkové tašce.

Pokud vámi nakoupený reklamní předmět splňuje výše uvedené podmínky, jsou náklady na jeho pořízení daňově uznatelný náklad, resp. výdaj. Pokud někdo takovýto propagační předmět přijme, nemusí z něj odvádět daň z příjmů.

Označení reklamního předmětu

Předmět musí být označen u fyzické osoby jménem a příjmením, u právnické osoby názvem obchodní firmy (tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku). Druhou možností je označení ochrannou známkou. A třetí možností je označení názvem propagovaného zboží nebo služby. Nikde v zákoně není uvedeno, že reklamní předmět může být označen pouze logem firmy, takže na to pozor. Logo totiž není to samé jako zapsaný název obchodní firmy a podmínka daňové uznatelnosti tak nemusí být splněna. Pro daňovou uznatelnost může být předmět opatřen např. cedulkou na dárkové tašce apod.

Reklamní předměty a DPH

  • Z pohledu DPH je možné uplatnit nárok na odpočet, který není při bezúplatném poskytnutí nutno vracet, u dárků malé hodnoty. Platí zde také částka do 500 Kč bez DPH.
  • Reklamní dar či předmět musí souviset s ekonomickou činností plátce (např. dárek obchodním partnerům, zákazníkům apod.)
  • Na rozdíl od daně z příjmů zde není na překážku, pokud zboží podléhá spotřební dani.
  • Zákon o DPH nevyžaduje umístění jména či loga na reklamním či dárkovém předmětu.
  • Obdobný režim lze uplatnit také u vzorků, což je zboží, které plátce vyrábí, prodává, apod., a jejichž poskytnutí slouží k podpoře jeho podnikání. Hodnotu vzorků zákon o DPH neomezuje.
  • Podnikatel, který dárky či vzorky poskytuje, by měl vést evidenci o jejich poskytnutí (kdy, komu, za jakým účelem, apod.).

Zdroj: daňové oddělení společnosti UOL Účetnictví